31.03.2023

Arctic Import lander nyt rekordoverskud

ai-overgaar-egne-forventninger

Fremgangen fortsætter hos den nordatlantiske eksport- og grossistkoncern Arctic Import, som i 2022 leverede det største overskud i virksomhedens historie. Overskuddet voksede med hele 59 procent til 16,1 millioner kroner, og dermed står virksomheden godt rustet til at foretage nye investeringer i Nordatlanten.

Arctic Import, der sælger fødevarer og nonfood-produkter til private og offentlige virksomheder i Grønland, på Færøerne og på Island, overgik sine egne forventninger i 2022 og kom ud af året med et historisk godt resultat. Overskuddet lød på 16,1 millioner kroner mod 10,1 millioner kroner i 2021.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi har hævet indtjeningen med hele 59 procent, og det skyldes især, at vores medarbejdere har gjort en fantastisk indsats i en svær periode med omskiftelige markedsvilkår. Vores forventninger til 2022 var en indtjening på niveau med 2021, men det er lykkedes at øge indtjeningen markant, selv om der har været store udsving i priserne og vareknaphed som følge af Ruslands invasion af Ukraine, siger adm. direktør Thomas Hjort fra Arctic Import og fortsætter:

- Vi har formået at skabe vækst i engrosforretningen samtidig med, at vi har øget produktiviteten ved at holde omkostningerne i ro, foretaget interne effektiviseringer og digitaliseret processer, hvilket har forbedret indtjeningen.

Grønland er fortsat Arctic Imports største marked, og her fortsatte væksten sidste år. Det færøske marked er også stort og i udvikling, men især udviklingen på Island overgik endnu engang forventningerne.

- Vi fordoblede omsætningen på Island i 2022, akkurat som vi gjorde i 2021, så der er ingen tvivl om, at Island bliver et vigtigere og vigtigere marked for os. Det er meget tilfredsstillende, at vi to år i træk har formået at skabe så stor vækst på Island, siger Thomas Hjort.

Positive udsigter for fremtiden
Arctic Import har gennem de seneste år oplevet kraftig organisk vækst med business-to-business markedet som omdrejningspunkt. Koncernen har blandt andet indgået en række store kontrakter med både kunder og leverandører – herunder en mangeårig leverandøraftale med KNI om leverancer til detailkæden Pilersuisoqs butikker i Grønland samt en aftale med Hørkram om en stor foodserviceaftale.

Koncernen forventer, at fremgangen fortsætter i de kommende år.

- Selv om sigtbarheden er lav, er vi overbeviste om, at vi er på rette spor og har taget initiativer, der gavner os på langt sigt. Vi har en solid forretningsmodel og dedikerede medarbejdere. Samtidig har vi mange trofaste kunder, og vi er løbende i stand til at tiltrække nye samarbejdspartnere. Vi udvikler os sammen med vores kunder, så vi ser optimistisk på fremtiden, siger Thomas Hjort.

Overskud geninvesteres i Nordatlanten
Samtidig med Arctic Imports ambitioner om at udvikle sin forretning lægger koncernen stor vægt på, at virksomheden bidrager til udviklingen i Nordatlanten.

- Vores strategi er at geninvestere de penge, som vi tjener, i fortsat udvikling i Nordatlanten. Vi vil for eksempel gerne være en del af den positive spiral, som Grønland er inde i. Der bliver foretaget store investeringer i infrastrukturen, blandt andet udvidelser af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat samt etablering af en helt ny lufthavn ved Qaqortoq, og det er projekter, som bidrager til fremgang indenfor både handel og turisme. Vi vil gerne bidrage til udviklingen, og det kræver store investeringer, som er til gavn for alle parter, forklarer Thomas Hjort.

For yderligere oplysninger kontakt venligst: