Vi uddanner unge til fremtiden

I 2018 beskæftiger Arctic Import 125 grønlandske medarbejdere og yderligere 5 grønlandske medarbejdere i Danmark ud af en samlet arbejdsstyrke på mere end 200 medarbejdere.

Uddannelsen sker hos Arctic Import i Aalborg og Nuuk, samt på grønlandske og udenlandske uddannelsessteder. Arctic Import virker bl.a. som katalysator for samarbejde mellem University College Nordjylland og grønlandske undervisningsinstitutioner – en indsats der således ikke kun kommer virksomhedens egne medarbejdere i Grønland til gode.

Ydermere har Arctic Import i en lang række tilfælde beskæftiget medarbejdere i revalidering eller har påtaget sig at beskæftige medarbejdere, der ikke kan fungere på normale arbejdsmæssige vilkår.