Skandinavisk projekt skal sikre grønnere transportkæder

Arctic Group deltager som partner i "Value2Sea" - et skandinavisk projekt som skal sikre grønnere transportkæder.

Målet med Value2Sea er at identificere forbedringsmuligheder i transportkæderne i Øresund-Kattegat-Skagerrak området ved at anvende nye teknologier og logistik -og transportkoncepter på en økonomisk bæredygtig måde. Ønsket er at skabe grundlag for nye innovative og bæredygtige transportløsninger i hele den skandinaviske region.

Value2Sea handler om at skabe sammenhæng mellem aktører i logistikkæden og udarbejde en miljømæssig vej til at transportere varer på tværs af grænserne. Det er vigtigt at tænke nyt og innovativt.

Projektet gik i luften ultimo 2019 og gennem de næste tre år arbejder projektpartnerne på tværs af Norge, Sverige og Danmark at finde nye løsninger inden for bæredygtige logistik- og transportsystemer, digitalisering i transportsystemerne samt muligheder for og betydning af elektrificering af havne og transportsystemer og autonom skibsfart.

Projektets resultater skal undervejs udbredes til offentlige institutioner, private virksomheder og videninstitutioner. Dette vil bl.a. ske via diverse strategidokumenter, artikler og studenterprojekter og bidrage til at forankre Øresund-Kattegat-Skagerrak området som en væsentlig transportkorridor til og fra Skandinavien.

Projektet er støttet af EU-programmet InterReg ØKS med henblik på at fremme samarbejdet i Øresund-Kattegat-Skagerrak området.

Partnere i projektet er havne, virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner i Norge, Sverige og Danmark:
Aalborg Universitet er ledende partner af projektet. Øvrige projektdeltagere fra Danmark er Hirtshals Havn, Fjordline, Vendelbo Spedition A/S, Arctic Group A/S, Integrate og MARCOD.

Fra Sverige deltager Chalmers Tekniska Høgskole, SSPA og Jula.

Fra Norge deltager Universitetet i Sørøst-Norge, Moss Havn, Borg Havn, Larvik Havn, Grenland Havn, Kristianssand Havn samt Arendal Havn, Vestfold Fylkeskommune, ASKO og organisationen Norske Havne.

"Value2Sea er et naturligt projekt for Arctic Group at deltage i, da hovedparten af vores logistik sker via søvejen. Desuden har vi historisk set et godt samarbejde med universitetet. Med Value2Sea projektet foretages en analyse af de muligheder som nuværende og fremtidige logistikkæder tilbyder med fokus på optimering ift. bæredygtighed og effektivitet. Vi ser både på eksisterende markeder og nye markedsmuligheder. Vi forventer, at projektet tilfører ressourcer med specialviden, som vi ikke selv besidder, ligesom vi forventer, at der etableres et godt samarbejde på tværs af de virksomheder, som deltager i Value2Sea". - Thomas Hjort, Arctic Group A/S.