I Arctic Group A/S er "We Care" ikke bare et udtryk, det er en del af vores værdisæt. Vi mener, at vi som virksomhed ikke kun bærer ansvaret for faktorer indenfor virksomheden. Ansvarlig virksomhedsføring kræver, at vi også respekterer og giver noget tilbage til det samfund, hvori vi agerer.

SAMFUNDSANSVAR (CSR) I ARCTIC GROUP A/S

Vi tilpasser os de markeder hvorpå vi opererer og hvor vores unikke kompetencer giver konkurrencefordele. Vi forsøger at spille en vigtig rolle i forhold til at forbedre samfundsrelaterede samt interne sociale forhold lokalt såvel som internationalt, i sammenhæng med vores forretning og værdisæt. Vores værdisæt handler om at omsætte gode hensigter til handling og som en del heraf, har vi udarbejdet en værdihåndbog, hvoraf virksomhedens værdier fremgår; ansvarlighed (We Care), respekt, troværdig samarbejdspartner, udviklingsorienteret og engagement.

Vi bestræber os på, at efterleve vores egne værdier både internt og eksternt, og vi arbejder med ansvar (We Care) på baggrund af vores interne værdier og kernekompetencer, indenfor områderne; medarbejder, samfund, miljø og forretningsetik.

Siden 2010 har vi været A-medlem af CSR-Greenland, hvorigennem vi sammen med andre grønlandske virksomheder og organisationer aktivt arbejder for at sætte CSR på agendaen i en grønlandsk kontekst.

VI VÆRDSÆTTER VORES MEDARBEJDERE

Vi ønsker medarbejdere der trives, er motiverede og samtidig besidder de rette evner og kompetencer. Medarbejderne er vores vigtigste ressource og spiller en altafgørende rolle for, at vi kan bevare vores markedsposition. Vi har derfor fokus på vores medarbejders trivsel og sundhed samt at de får en passende udvikling, så deres kompetenceniveau er en konkurrencefordel. Til at understøtte dette har vi en lang række personalegoder, som vi løbende tilpasser i takt med virksomhedens udvikling.

frise3  

VI ENGAGERER OS I SAMFUNDET

Vi ser det som vigtigt at støtte op om det samfund, som vi er en del af. Særligt vigtigt for os er børn og unge, og vi har derfor en række aktiviteter, der er målrettet denne gruppe. Aktiviteterne medvirker til at ruste børn og unge til at få en god start på tilværelsen. Derved er udgangspunktet lagt for, at de har bedre muligheder for at klare sig i samfundet og i den udvikling der sker. I forlængelse heraf, anser vi det efterfølgende for vigtigt, at benytte lokal arbejdskraft de steder, hvor vi ser det for værende muligt.

VI VÆRNER OM MILJØET

Vi mener det er vigtigt at værne om miljøet og vi driver derfor vores virksomhed med fokus på miljø og ikke mindst klima. Det gælder både internt i virksomheden, hvor det er vigtigt for os at agere så miljøvenligt så muligt, samt eksternt, da vi så vidt muligt ønsker at påvirke vores samarbejdspartnere til at tænke og handle miljørigtigt. Det er både i forbindelse med fremstilling af varer og indkøb heraf. Vi holder os derfor løbende ajour med, hvilke nye tiltag, der er indenfor miljø og klima.

VI AGERER ETISK

Vi er bevidste om, at det er vigtigt for en virksomhed, der opererer globalt, og derved har medarbejdere og samarbejdspartnere i flere lande, at have fokus på og en forståelse af, begrebet god forretningsetik. Herunder hører også, at vi ønsker at fremstå med troværdighed og integritet i alle de lande vi er repræsenteret i. Samtidig er det vigtigt for os, at vores samarbejdspartnere også agerer etisk og følger gældende lovgivning og direktiver.

Vi vil fortsat have fokus på at værdsætte vores medarbejdere, engagere os i samfundet, værne om miljøet og agere etisk, da vi ser det som en vigtig del af det, at drive en moderne og ikke mindst ansvarlig virksomhed. I takt med virksomhedens vækst og den ændring der sker i samfundet, vil vi løbende udvikle nye målrettede aktiviteter indenfor de enkelte områder. Ligesom vores nuværende aktiviteter vil vores fremtidige aktiviteter og fokusområder kunne afspejles i vores værdier og værdisæt.

 

Downloads:

arctic-website forside pdf-ikon Arctic Import
       profilbrochure


IMG 1044 

“ - Vi ser det som vigtigt at støtte op om det samfund, som vi er en del af. særligt vigtigt for os er børn og unge. og vi har derfor en række aktiviteter, der er målrettet denne gruppe."

 
arctic-website forside sandfarvetblaa-linie lille
VIDSTE DU, AT...

Arctic Import er registreret som både dansk og grønlandsk virksomhed. Derfor betaler vi selskabsskat i begge lande.

Go to top