Værdierne i Arctic Group fortæller, hvem vi er som virksomhed, og dermed hvad medarbejdernes adfærd udspringer af. I Arctic Group arbejder vi alle aktivt efter samme værdisæt, uagtet om vi samarbejder med kunder, leverandører eller kolleger.

ANSVARLIGHED

Vi bidrager alle til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi har tillid til hinanden og uddelegerer opgaver og ansvar. Vi tager initiativ, ansvar og ejerskab for vores opgaver.

 

RESPEKT

Vi tager hensyn til, viser interesse for og respekterer hinanden som kolleger, og vi omgås hinanden i en uformel atmosfære. Vi har og udviser respekt for det kulturmønster, og den egenart som findes på de markeder, hvor vi udøver aktivitet. 

 

TROVÆRDIG SAMARBEJDSPARTNER

Vi er overfor hinanden såvel kunder som leverandører en troværdig samarbejdspartner, der leverer kvalitet og merværdi til tiden. Vi vil være et sikkert og pålideligt valg.

 

UDVIKLINGSORIENTERET

Vi har visioner for fremtiden, og er til stadighed orienteret mod udvikling af attraktive kundeløsninger og forbedringer internt. Vi møder nye idéer med åbenhed og centrerer vores handlinger om kunderne.

 

ENGAGEMENT

Vi arbejder engageret for at skabe resultater og til stadighed at give vores kunder merværdi. Vi ved, at det kræver samarbejde og kvalitet fra alle led.

 

Downloads:

arctic-website forside pdf-ikon Arctic Import
       profilbrochure


IMG 1171 

“ - I Arctic Group arbejder vi alle aktivt efter samme værdisæt, uagtet om vi samarbejder med kunder, leverandører eller kolleger."

 
arctic-website forside sandfarvetblaa-linie lille
VIDSTE DU, AT...

Arctic Import er registreret som både dansk og grønlandsk virksomhed. Derfor betaler vi selskabsskat i begge lande.

Go to top