GRØNLAND - ET SAMFUND I FORANDRING

 

Det grønlandske samfund står overfor store samfundsmæssige og erhvervsmæssige forandringer i de kommende årtier - forandringer der blandt andet vil været båret af de nye erhvervsmæssige muligheder og samfundsindtægter fra råvaresektoren, og som samtidig også vil medvirke til at realisere de overordnede langsigtede politiske mål om større selvstændighed.

ARCTIC IMPORT - EN PARTNER FOR GRØNLAND

Arctic Import har igennem mere end 35 år været distributør og leverandør til det grønlandske samfund, specielt indenfor detailhandel og hotel- og cateringvirksomhed samt til bygge- og anlægssektoren. Det er et klart mål fra Arctic Import, at virksomheden skal være en aktiv grønlandsk medspiller og bidragsyder til den økonomiske og sociale udvikling af Grønland.

Arctic Import har ikke blot en Corporate Social Responsibility strategi som mange andre virksomheder: Arctic Import har især et stærkt fokus på sit ansvar overfor de grønlandske medarbejdere, grønlandske samarbejdspartnere samt det grønlandske samfund i bred forstand. Arctic Import løfter derfor ikke blot en Corporate Social Responsibility, men en

GREENLANDIC SOCIAL REPSONSIILITY

Arctic Import er A-medlem i CSR Greenland, og virksomhedens strategiske prioriteter matcher de politiske intentioner bag Storskalaloven og de erhvervspolitiske holdninger hos Naalakkersuisut:

 

Arctic Imports strategiske prioriteter  Greenlandic Social Responsibility "foot print"
Arctic Imports strategi er at sikre en nem, hurtig og pålidelig samhandel mellem leverandører, transportvirksomheder og kunder. Arctic Imports service sikrer forsyninger samt erhvervsmæssig og social service og udvikling i større og mindre grønlandske samfund.
Arctic Imports prioriterer at være en grønlandsk registreret virksomhed med et overskud placeret i Grønland. Arctic Import betaler selskabsskat og afgifter samt alle sociale ydelser til det grønlandske samfund. Virksomheden er på alle måder en grønlandsk virksomhed.
Arctic Import prioriterer grønlandsk arbejdskraft højt  95% af medarbejderne i Arctic Imports forretningsenheder i Grønland er lokale.  
Arctic Import prioriterer grunduddannelse af sine grønlandske medarbejdere. Uddannelsen sker på arbejdspladsen, hos Arctic Import i Aalborg, samt på grønlandske og udenlandske uddannelsessteder. Arctic Import virker bl.a. som katalysator for samarbejde mellem University College Nordjylland og grønlandske undervisningsinstitutioner - en indsats der således ikke kun kommer virksomhedens egne medarbejdere i Grønland til gode.
Arctic Import støtter sociale initiativer for kunder og samarbejdspartnere samt for lokalsamfundet i bred forstand.  Arctic Import har i en lang række tilfælde (således også på nuværende tidspunkt) beskæftiget medarbejdere i revalidering eller har påtaget sig at beskæftige medarbejdere, der ikke kan fungere på normale arbejdsmæssige vilkår. Arctic Import støtter ligeledes Røde Kors initiativer og lokale børneprojekter.  

Arctic Import priorieterer samarbejde med andre grønlandske virksomheder for at tilvejebringe lokale løsninger i Grønland.

Visse projekter kræver ekspertise og ressourcer fra flere typer virksomheder. Arctic Import tager initiativer til etablering af grønlandsk baserede "partnerskaber".

Arctic Import har igennem sine mere end 35 år som virksomhed praktiseret ovennævnte strategi og har herigennem medvirket til styrkelse af grønlandske virksomheder og uddannelsesniveauet hos medarbejdere i Grønland.

Arctic Import har etableret partnerskaber med andre grønlandske virksomheder i forbindelse med forskellige projekter, og har herved hævet kompetenceniveauet ikke blot hos Arctic Import selv, men også hos de øvrige grønlandske samarbejdspartnere indenfor forsyningsvirksomheder og i bygge- og anlægssektoren.

Seneste eksempel er en samarbejdsaftale med Greenland Contractors vedrørende forsyning og sourcing til Thule air Base med ca. 700 medarbejdere. Et projekt, der på mange måder kan sammelignes med forsyningsvirksomhed og drift af mineprojekter. 

ARCTIC IMPORT - EN PARTNER I GRØNLAND

Arctic Import har i dag en stærk position på det grønlandske marked, og dækker hele værdikæden omfattende:

IBA-Rapport skema

Arctic Import vil således være en ideel partner for nye operatører i Grønland, der dels kan drage nytte af de allerede etablerede indkøbs-, transport- og distributionskanaler, og dels trække på en mangeårig erfaring fra Grønland i forbindelse med nye opgaver og kontrakter.

Arctic Import kan endvidere trække på en betydelig international erfaring fra Arctic Group i Danmark, der har omfattende erfaring fra international forsyningsvirksomhed i bl.a. Afrika. Globale operatørers krav og forventninger er således velkendte og kan i vid udstrækning overføres til Grønland.

Arctic Import har erfaringen og kompetencen til at gå i spidsen for nye grønlandske initiativer og partnerskaber, der vil betyde, at man kan tilbyde nye udenlandske operatører en

GREENLAND ONE-STOP-SHOP

som kan dække en lang række logistik- og forsyningsmæssige løsninger, samt leverance og drift af komplette anlæg og serviceløsninger.

Kombinationen af stor erfaring i Grønland og erfaring fra international forsyningsvirksomhed gør Arctic Import til en indlysende partner for nye råstofprojekter i Grønland.

 

Downloads:

arctic-website forside pdf-ikon Arctic Import
       profilbrochure

arctic-website forside pdf-ikon IBA-Rapport


IMG 0371 

“ - Arctic Import vil være en ideel partner for nye operatører i Grønland, der kan trække på Arctic Imports mangeårig erfaring på det grønlandske marked."

 
arctic-website forside sandfarvetblaa-linie lille
VIDSTE DU, AT...

Arctic Import er registreret som både dansk og grønlandsk virksomhed. Derfor betaler vi selskabsskat i begge lande.

Go to top