En god historie er altid værd at fortælle...

STARTEN

Grundlaget til koncernselskabet Arctic Group A/S blev lagt med oprettelsen af selskabet Arctic Import i Grønland i 1978. Vores grønlandske handelsvirksomhed blev startet på baggrund af et stigende behov for levering af produkter og løsninger til grønlandske håndværkere. Der viste sig hurtigt at være god brug for Arctic Imports ekspertise, og snart fik aktiviteterne et sådant omfang, at det var nødvendigt at udvide - og samtidig etablere et indkøbskontor i Danmark. fFa første færd placerede vi det danske kontor med god adgang til Grønlandshavnen og Aalborg Lufthavn. Med tiden har dette kontor udviklet sig til vores hovedsæde.

ETABLERING AF VÆRKTØJSCENTER

For på bedste vis at kunne betjene de lokale håndværkere, etablerede vi i 1985 et værktøjscenter i Nuuk. Igennem årene er der sket en rivende udvikling for værktøjscenteret. ikke bare er arealet vokset til det firedobbelte. Behovet i Grønland har vist sig så stort, at vi i 2004 også tilføjede trælast og byggematerialer til sortimentet. I 2005 oprettede vi et decideret trælast- og byggecenter på området.

SPECIALISERING

Som et naturligt led i udviklingen oprettede vi i 1991 en selvstændig salgsafdeling til servicering af institutioner og hoteller. Afdelingen har specialiseret sig inden for indretningsløsninger og forbrugsvarer. Ved siden af disse aktiviteter har vi etableret os inden for engrossalg til supermarkeder, købmænd og kiosker, så Arctic Import nu også er totalleverandør til den grønlandske detailhandel. I 2001 åbnede vi et engroslager i Nuuk. Herfra sikrer vi løbende levering af hurtigt omsættelige dagligvarer til butikker i den grønlandske hovedstad.

FÆRØSK DATTERSELSKAB

På baggrund af den ekspertise vi igennem årene har opnået med servicering af vanskeligt tilgængelige områder, etablerede vi i 1999 fast repræsentation på Færøerne. Efterfølgende er disse aktiviteter overgået til vort færøske datterselskab Blika, hvori Arctic Group har en ejerandel på 48%.

ET SELSKAB I UDVIKLING

I Arctic Import har vi i de seneste år nået en betydelig omsætning, og vi er i såvel 1999, som i 2000 og 2001 blevet udnævnt til Gazelle i Dagbladet Børsens analyse af de hurtigt voksende virksomheder. I 2008 har vi tillige opnået en AAA rating med benævnelsen "fremragende kreditværdighed" fra D&B. Sidst i 1990'erne var aktiviteterne i Arctic Imports hovedkontor blevet så pladskrævende, at vi måtte flytte til en naboadresse i Nørresundby, hvor vi allerede i anden halvdel af 2001 foretog den første udvidelse.

UDVIKLING AF KONCERNEN

Udviklingen i aktiviteterne betød, at virksomheden blev omstruktureret i 2007. Koncernen Arctic Group blev etableret som administrationsselskab for Arctic Import og XL-BYG Arctic Import. To kundefokuserede salgsselskaber med hvert sit specialiserede produktprogram.

LUKNING AF NØRRESUNDBY TØMMERHANDEL OG FRASALG
AF XL-BYG ARCTIC IMPORT

I 2011 vælger man med baggrund i de senere års bygge- og finanskrise at lukke Nørresundby Tømmerhandel. Det har ikke været muligt af få rentabel drift, Optimera Aalborg overtager lagerbeholdning og kundeliste. I marts 2011 vælger man endvidere at frasælge XL-BYG Arctic Import.

ARCTIC GROUP EKSPANDERER PÅ DET GLOBALE MARKED

I starten af 2012 ekspanderer Arctic Group med et opkøb af 50% af virksomheden Broad Comm, der er etableret med selskaber i Zambia, Malwi, Zimbabwe og Namibia. Koncernen Arctic Group A/S har nogle år tidligere etableret Global Supply and Trading selskabet (GSAT) og har i løbet af de seneste år leveret fødevarer, kontorindretning mv. til lande som Panama, Trinidad, Ghana, Zambia, Malawi, Kenya, Sydafrika, Togo og Benin.

KONCERNEN ARCTIC GROUP A/S FLYTTER TIL GRØNLANDSHAVNEN

I marts 2012 vælger man at flytte Arctic Group koncernens danske adminstrations-, salgs- og logistikkontor med 65 medarbejdere til Grønlandshavnen i Aalborg. Arctic Group får dermed mere end fordoblet sin tidligere transit- og lagerkapacitet.

 

Downloads:

arctic-website forside pdf-ikon Arctic Import
       profilbrochure


IMG 1395 

“ - I Arctic Group arbejder vi alle aktivt efter samme værdisæt, uagtet om vi samarbejder med kunder, leverandører eller kolleger."

 
arctic-website forside sandfarvetblaa-linie lille
VIDSTE DU, AT...

Arctic Import er registreret som både dansk og grønlandsk virksomhed. Derfor betaler vi selskabsskat i begge lande.

Go to top